Vi prissätter enheterna enligt följande:

Lådfront  = en låda som är max 20cm hög.(ett A4-papper är21x30cm)

Grytlåda = en låda som är högre än 20 cm men inte bredare än 40 cm.

Grytlåda som är bredare än 40 cm = prissätts som en liten lucka.

Liten lucka = en lucka som är max 100cm hög.

Stor lucka = en lucka som är högre än 100 cm.

Liten täcksida = prissätts som liten lucka med en liten rabatt.

Stor täcksida = prissätts som en stor lucka med lite rabatt.

Vi har 2 priskategorier:

- Idag sprutmålat med täckande kulör

- Idag handmålat, träfärgat, laminat, lasyr